Om Reis Smart

Bykjernen i Levanger ligger klemt mellom Levangerelva og Sundet. Her ligger trehusbyen Levanger, et bysentrum, og et trafikknutepunkt for boligfelta rundt Levanger. Kirkegata, hovedgata i Levanger, har økende trafikk og har nå et ÅDT tall på 12000, og en videre trafikkvekst vil føles hemmende for byens utvikling.

Prosjektet «Reis smart» startet med en samtale med Trønderbilene, bybussen i Levanger. Spørsmålet var hvordan man kunne øke bruken av bussen. Videre utviklet prosjektet seg til å ikke bare handle om kollektiv transport, men også arbeid for å fremme aktiv transport, altså øke interessen for gåing og sykling framfor å velge bilen. I arbeidet ble det nødvendig og naturlig å involvere andre parter, slik at en nå har ei brei prosjektgruppe som inkluderer:

  • Sykehuset Levanger

  • Nord Universitet

  • Studentsamskipnaden

  • Levanger videregående

  • Magneten Kjøpesenter

  • Levanger Næringsforum

  • Statens vegvesen

  • Levanger kommune

  • Trønderbilene

Åpning av «Reis smart» ble avholdt den 15. august som også var starten på første prosjektperiode. I denne perioden er det knakende lave busspriser i tillegg til mange andre kampanjer. Det kan være lurt å holde seg oppdatert, sjekk ut «Nyheter» fanen på denne nettsiden eller facebooksiden: Dine30 i Levanger. Prosjektet «Reis smart» har to hovedmål.

Hovedmål 1 - Få flere til å velge aktiv og kollektiv transport: Gjennom ulike tiltak som nye busser, utbedring av gang- og sykkelnettverket og ulike arrangementer og kampanjer i Levanger ønsker vi å øke motivasjonen og inspirere flere til å gå, sykle og busse mer. Prosjektet fokuserer på å få folk til å velge mer miljøvennlige transportmetoder til og fra jobb, men alle reiser er viktige! Aktive reiser kan forbedre folkehelse gjennom økt hverdagsaktivitet og mosjon.

Hovedmål 2 - Redusere klimagassutslipp og forbedre miljøet: Vi håper at prosjektet, gjennom ulike tiltak, kan redusere trafikkmengden i Levanger sentrum og redusere CO2-utslippet. Blant annet vil skifte fra dieselbusser til hybridbusser være med å redusere utslippet. Forhåpentligvis vil effekten bli bedre trafikkavvikling i sentrum, enklere for de som må bruke personbil, mindre støv og støy og bedre luftkvalitet.

Oppsummert skal prosjektet kortsiktig teste ut og evaluere tiltak for å redusere bilbruk i Levanger sentrum, spesielt til jobb og skole og langsiktig legge til rette slik at det blir enklere å sykle, gå, kjøre buss til jobb og skole. På denne måten vil vilkårene for utvikling av bolig og næring i trehusbyen Levanger styrkes.

Samarbeidspartnere