Trønderbilene starter kampanjen med LAVE priser på alle enkeltbilletter og periodekort. De har også lagt om bussrutene for å tilpasse folk flest! Les mer på http://tronderbilene.no/reis-smart