Reis smart Levanger

Reis Smart i Levanger

Reis smart er et samarbeidsprosjekt for mer aktiv og kollektiv transport, og mindre bilbruk i Levanger sentrum. Målet er å få flere til å gå mer, sykle mer og busse mer, for bedre helse og renere miljø!

I forbindelse med Reis smart-kampanjen tilbyr Trønderbilene, bybussen i Levanger, nesten gratis reiser med bussen.

Kampanjepriser bybuss LevangerEnkeltbilett Voksen/Barn/Honnør/Student Kr 10,-
Periodekort (30 dager) Kr 100,-
Sykkel Gratis

Kampanjeprisene varer ut året!
For rutehefte, klikk her

dine30

Aktuelt

nyhetsbilde

Levanger med sykkelbyavtale!

Nå har Levanger kommune endelig fått sykkelbyavtale! En sykkelbyavtale er et viktig trinn for å kunne utvikle Levanger som sykkelby.
En sykkelby er en god by. Flere syklister i befolkningen er et middel for å skape gode byrom og lokalsamfunn, forbedre folkehelsa, redusere sykefravær, redusere støy og utslipp av klimagasser, bedre trafikksikkerheten, gi kortere bilkøer og skape bedre plass for næring, møteplasser og grønn infrastruktur.
Onsdag 31. august 2016 ble «Intensjonavtalen om planlegging og gjennomføring av hovednett for sykkel i Levanger kommune» undertegnet av ordfører Robert Svarva! Intensjonsavtalen er en trepartsavtale mellom Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune med mål om å satse ekstra på tilrettelegging for syklister for å øke sykling som transportform i Levanger.

Formål med avtalen

Formålet med avtalen er å etablere et felles grunnlag for partenes arbeid med sykkel-satsingen i Levanger. Arbeidet skal skje på en effektiv og forutsigbar måte ved å;

 • Klarlegge felles mål og forventninger til samarbeidet
 • Definere vesentlige oppgaver og tidsrammer
 • Klargjøre ansvarsfordelingen mellom partene
 • Sikre at alle partene med ressurser og kompetanse/li>

Intensjonsavtalens mål for 2030:

 • Det er enkelt, trygt og attraktivt å bruke sykkel som transportform hele året
 • Dobbelt så mange innbyggere velger sykkel som transportform i 2030 målt mot 2016
 • 90% av alle barn og unge går eller sykler til skolen, enten hele eller deler av strekningen i 2030
 • Lengde av hovednett som er særlig tilrettelagt for syklister skal for Levanger økes fra 0 km i 2014 til 5 km i 2030
For å sikre at målene blir oppnådd har avtalen lagt opp strategier for å bedre og opprettholde forholdene for syklistene. Blant annet skal det jobbes videre med og vedlikeholde sykkelvegnettet og utvikle gode og trygge parkeringsanlegg for sykler.
Ordfører Robert Svarva signerer intensjonsavtalen på vegne av Levanger kommune
Fylkesråd for samferdsel og miljø, Thomas Iver Hallem, signerte på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune og avdelingsdirektør ved vegavdelingen Nord-Trøndelag, Helgar Sætermo, signerte på vegne av Statens vegvesen.
Levanger kommune ble i 2012 tatt opp som medlemmer i Sykkelbynettverket, og i desember 2015 ble temaplan for økt sykkelbruk vedtatt. Levanger kommune blir nå den andre kommunen i Nord-Trøndelag med sykkelbyavtale.
Vi håper at samarbeid gjennom intensjonsavtalen, samt samarbeid gjennom prosjektet «Reis smart», kan bidra til Levanger blir en trygg, fin og lett framkommelig by for syklistene.

15.09.2016

Les mer

nyhetsbilde

Meld din klasse på høstens Beintøft-konkurranse!

Vi oppfordrer lærere og barneskoleklasser til å bli med i høstens Beintøft-konkurranse. Konkurransen oppfordrer foreldre til å IKKE kjøre barna til skolen, men heller la de gå, sykle eller ta bussen. Du finner mer informasjon om konkurransen her.

Konkurransen har startet, men det er fortsatt ikke for sent å melde klassen sin på!
Frol barneskole har hele 19 klasser påmeldt i konkurransen og er den nest beste skolen i landet! Nesheim skole og Vårtun Kristne Oppvekstsenter gjør det også bra med to klasser hver påmeldt i konkurransen. Dette er veldig bra, men vi ønsker å få flere skoler med!
Hva er Beintøft?
Beintøft er en nasjonal kampanje for alle elever på 1. – 7. trinn, der formålet er å få flest mulig barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen i stedet for å bli kjørt.

Kampanjen arrangeres f.o.m torsdag 1. september t.o.m fredag 30. september, altså i overkant av 4 uker. Man melder seg på klassevis på konkurransen. En lærer kan også registrere flere klasser i sin profil.

Kontaktlærer melder klassen sin på beintoft.no og foretar en håndsopprekning hver dag. Elever som går, sykler eller tar buss får 1 poeng. Resultatet registreres på beintoft.no, enkelt!

Flotte premier vil bli utdelt ved konkurranseslutt.
Hvorfor bli med?
Det er mange gode grunner til å bli med på konkurransen.
 • Klima: Kjøring er en kilde til store utslipp av avgasser, blant annet CO2, som bidrar både til lokal luftforurensing og global oppvarming. Gjennom å engasjere oss for barnas skolevei tar vi ansvar for miljøet lokalt og globalt!

  Det er overraskende mange barn som blir kjørt til skolen, derfor har vi mye og hente, og vi kan spare miljøet ganske mye ved denne konkurransen.
 • Trafikk: Det blir tryggere å ferdes i skoleveien dersom flere sykler og går i stedet for å bli kjørt. Mindre biler fører til større sikkerhet!
 • Helse: Barn i Norge bør ha mer mosjon i det daglige. Barn anbefales 60 aktive minutter daglig og mye av det kan oppfylles ved å reise aktivt til skolen. Å gå eller sykle til skolen er sunt og bidrar til god helse og muligens en bedre fremtid. Gode vaner i barndommen blir med videre i livet!
 • Læring: Undersøkelser viser at barn som går eller sykler til skolen møter mer opplagte til timen enn barn som blir kjørt. Litt mosjon og frisk luft gir bedre konsentrasjon, læring og trivsel i klasserommet. I tillegg er det sosialt og morsomt å gå sammen med andre.
Beintøft er en veldig morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse. Konkurransen kan gjøre det lettere for elevene å forstå spørsmål om jorda og miljøet, og Beintøft kan inkluderes i undervisningen.
Kontakt

Spørsmål kan sendes til Miljøagentene på epost hanna@miljoagentene.no eller telefon 40217410.

05.09.2016

Les mer

nyhetsbilde

TAKK FOR AT DU GÅR OG SYKLER!

«Reis smart» har tagget i gatene! Gategraffitien er ment som en liten oppmuntring og velfortjent skryt til alle som går og sykler i Levangers flotte gater.

Kunst ved Magneten kjøpesenter
Torsdag 25. august ble den første «offisielle Reis smart-graffitien» tagget ved Magneten kjøpesenter. Tilstede var Trond Blikø (trønderavisa), Lars Heirsaunet (senterleder ved Magneten), Øyvind Nybakken (enhetsleder Kommunalteknikk), Jan Tommy Svebakk (Levanger kommune) og Tone Anette Holm (Levanger kommune). Jan Tommy sto for selve taggingen, og hendelsen ble godt dokumentert av flere tilstede.
"Hvert trinn teller"
Oppmerkingen skjer fortløpende rundt omkring i Levanger. Blant annet har Stadionparken vært heldig og fått kunst på sin gang- og sykkelvei.
Fortauet ved Stadionparken
"Takk for at du sykler"
Mer kommer! Vi planlegger gategraffiti på skoleveger og kommunale veger blant annet på Skogn, Åsen og Mule! Vi håper tiltaket virker oppløftende og kan bidra til at flere ønsker å sykle og gå!

02.09.2016

Les mer

nyhetsbilde

DA ER VI I GANG!

Mandag 15. august sparket vi i gang prosjektet «Reis smart»!

OFFISIELL ÅPNING

I Sejersteds park møttes aktører, samarbeidspartnere og presse for å åpne kampanjen. Fungerende ordfører Alf Magnar Reberg kom på sykkel og åpna kampanjen med en selvskreven tale.
Alf Magnar fortalte at han har begynt å parkere bilen på Skogn når han skal til jobb, og sykler den siste strekningen fra Skogn til Levanger, slik at han enklere kommer i mål med #dine30. Alf Magnar sa: "Kan JEG sykle til jobb, så kan alle gjøre det!" Et forbilde for alle som har potensiale for å reise litt smartere.
Varaordfører Alf Magnar Reberg
Vi fikk også litt musikalsk underholdning av Magnus Hestegrei. Fin fremførelse av sangen «Vakre Levanger».
Musiker Magnus Hestegrei
Deretter var det tid for premieutdeling! Bedriftsidretten, v. Ragnhild Dullum Knudsen, ville premiere bedrifter i Levanger som gjorde det bra i årets Sykle til jobben-aksjonen. Vinnerne i årets Sykle til jobben-aksjon ble Hompetitten barnehage. Daglig leder Monika Wikdahl og kollega Hilde Augdal var tilstede og mottok pokal og applaus!
Prisen for sprekeste bedrift i fylket gikk til Helse Nord-Trøndelag, og adm. direktør Torbjørn Aas mottok pokalen på vegne av HNT. Han kan fortelle at av 2800 ansatte i fylket var det 900 påmeldte til årets aksjonen. Helse Nord-Trøndelag ble kåret til sprekeste bedrift i Sykle til jobben i 2015, for andre året på rad!
Fylkesråd for samferdsel og miljø, Thomas Iver Hallem, var også tilstede under åpningen og ville gjerne benytte anledningen til å si noen ord. Han roste «Reis smart»-prosjektet og mener det er et viktig prosjekt for å finne løsninger til miljøproblemer og øke hverdagsaktiviteten.
Ute i parken fikk de fremmøtte servert wrap, kaffe og juice fra Backlund restaurant.
Fylkesråd for samferdsel og miljø

Pressemøte

Klokken 11.30 var det klart for pressemøte på rådhuset. Folkehelsekoordinator i Innherred samkommune, Dina von Heimburg, presenterte og informerte litt rundt prosjektet. Hun fortalte kort om bakgrunnen til prosjektet, der undersøkelser fra Levanger blant annet viser at mange kjører bil til og fra jobb og skole. Det er store rom for forbedringer!
Fasilitetene til de nye hybridbussene som ankommer i november 2016 ble også presentert. Det vil blant annet være mulighet for å ta med sykkelen INN på bussen ved hjelp av et klikk-inn system. Utvikling av prosjektet, målsettinger og plan fremover ble framlagt. Målet er i grove trekk å få flere til å velge aktiv og kollektiv transport, og redusere trafikkmengden i sentrum. Forhåpentligvis vil dette gi et renere miljø, gladere og friskere innbyggere i Levanger!
Dina sa: «De fleste er vel kjent med uttrykket 5 om dagen? Nå er det klart for 30 om dagen! 30 aktive minutter om dagen, noe man lett kan oppnå ved å reise smartere til jobben!»
Etter presentasjon av prosjektet begrunnet samarbeidsaktørene hvorfor de ønsker å delta i dette prosjektet. Felles for alle aktørene er at de gleder seg til fortsettelsen og hvilke resultater «Reis smart»-prosjektet kan gi i årene fremover!
Samarbeidsaktører i «Reis smart»

Nyhetssaker

Etter pressekonferansen var det klart for bilder og intervju. Her er noen av nyhetsakene som ble trykt i forbindelse med åpningen av «Reis smart».

18.08.2016

Les mer

nyhetsbilde

Reis smart - oppstart 15. august!

Trønderbilene starter kampanjen med LAVE priser på alle enkeltbilletter og periodekort. De har også lagt om bussrutene for å tilpasse folk flest! Les mer på http://tronderbilene.no/reis-smart

15.08.2016

Les mer